Kodėl įmonėms reikalingas verslo procesų vertinimas?

Verslo procesų vertinimas svarbus ne tik tų pačių procesų, bet ir viso verslo efektyvumui užtikrinti. Verslo procesai yra visi įvykiai vykstantys įmonės viduje siekiant didinti pardavimų apimtis. Į verslo procesus įeina santykiai su klientais, žaliavų bei išteklių valdymas, apskaita, analizė, monitoringas bei grįžtamojo ryšio rinkimas. Visi šie procesai turi labai didelę įtaką kiekvieno verslo sėkmei, todėl svarbu, kad jūs žinotumėte kokią naudą jų vertinimas gali atnešti į jūsų „kiemą“.

Visų pirma, labai sunku pasverti ar investicija bei veiksmas yra naudingas ar ne. Neįmanoma išvengti subjektyvumo, jeigu vertinimą atlieka ne kompiuteris, nes kartais žmogiškasis faktorius verčia ignoruoti skaičius ir dėl to nukenti verslas. Naudodami CRM, PVS, Sandėlio valdymo ir kitas sistemas bei programas galite matyti ne tik duomenis ir situacijas realiu laiku, tačiau ir matyti praeitų verslo procesų įvertinimus bei analizes.

Tokie duomenys padeda geriau priimti sprendimus ateityje, kadangi pasimokoma iš klaidų, o verslo procesų vertinimas iš tiesų ir yra paremtas ateities klaidų vengimo pagrindu. Labai įdomus mąstymo apie verslą būdas yra:

  • Prisimink – vakar
  • Daryk – šiandien
  • Galvok apie – rytoj

Būtent tokį modelį versle propaguoja sėkmingiausi vadovai, kurie sprendimus priima nedvejodami, naudoja praeities sėkmes ir nesėkmes kaip atsvarą bei nuolatos planuoja į priekį. Verslo procesų vertinimas tinka visose srityse, galite įvertinti tam tikrų departamentų efektyvumą, jų teikiamas naudas, kiekvieno individualaus projekto etapo sėkmę, darbų pelningumą ir kitus rodiklius, kurie padeda geriau vystyti verslą ateityje. Tiesa, patiems atlikti savo verslo procesų įvertinimą yra ganėtinai sudėtinga, todėl rekomenduojama samdyti išorės specialistą, kuris pateiktų nešališką ir objektyvią nuomonę.