investavimas

Investavimas: naudinga ar rizikinga?

investavimasAkcijų biržos, obligacijos, nekilnojamas turtas — išgirdus šiuos žodžius daugelis susigūžia. Tuo tarpu, kiti pajunta stimulą ir azartą. Šie, ir kiti panašūs apibrėžimai telpa vienoje sąvokoje — investavimas. Kalbant moksliniais terminais, investavimas yra turimo turto praktinis įgalinimas gauti pelno. Tačiau, paprasta žmonių kalba tai reiškia, kad pinigai uždirba pinigus.

Investavimo procesus galima aiškinti pasitelkiant sudėtingas teorijas ir apibrėžimus. Tačiau, tai tik dar labiau apsunkina protą ir neleidžia suprasti tikrosios investavimo esmės. Apie finansinius reikalus lengviausia kalbėti, kai galima analizuoti paprastus ir visiems suprantamus pavyzdžius. Taigi, kalbėkime aiškiai ir suprantamai. Kaip jau buvo kalbėta, investavimas yra turimų santaupų pavertimas kita turtine išraiška kaip indėliai, akcijos, obligacijos, nekilnojamas turtas ar investiciniai fondai. Remiantis tuo, galima išskirti tris esmines investavimo kryptis ar priemones: grynieji pinigai, vertybiniai popieriai ir verslas.
Pinigų rinka arba indėliai yra vienas paprasčiausių būdų investuoti. Visas investavimo procesas vyksta grynaisiais pinigais: turite pinigų sumą, ateinate į banką ir paliekate juos ten „augti“. Tai bene populiariausia investavimo rūšis. Bankai žmonėms moka palūkanas už padėtus indėlius. Kuo ilgesnė indėlio trukmė, tuo didesnės palūkanos mokamos už padėtą indėlį. Šis investavimas patrauklus tuo, kad rizika prarasti pinigus yra labai maža.

Vertybiniai popieriai yra antroji investavimo priemonė. Obligacijomis yra skolos vertybinis popierius, arba investuotojo paskola kitam subjektui. Šis dokumentas patvirtina jo savininko teisę gauti iš obligaciją išleidusio asmens joje nustatytą obligacijos vertę, metines palūkanas arba turtines teises. Investuotojas skolina tam tikrą pinigų sumą iš anksto nustatytomis sąlygomis ir konkrečiam laikotarpiui. Taigi, investuotojas tampa kito asmens ar įmonės kreditoriumi. Pasibaigus sutartam terminui, skola grąžinama kreditoriams kartu su sutartomis palūkanomis. Toks investavimas rizikingesnis nei indėlis. Obligacijos gali būti nelikvidžios.

Trečiasis investavimo būdas — verslas. Šis investavimas gali būti vykdomas dvejopai. Pirmiausia, norint gauti realaus pelno ar turėti nuosavybės teisių į tam tikros įmonės turtą, galima įsigyti įmonės akcijų. Pastarosios yra vertybiniai popieriai, suteikiantys turtines ir teisines privilegijas dalyvauti įmonės valdyme, spręsti svarbiausius klausimus akcininkų susirinkimuose. Akcijos skirstomos į paprastas, privilegijuotas, materialias ir nematerialias. Akcijų kainos labai svyruoja. Įmonės bankroto atveju pirmiausia patenkinami įmonės obligacijų savininkų interesai, o tik tada akcininkų. Todėl šis investavimas yra rizikingas. Kitas būdas — nuosavos įmonės kūrimas arba verslo dalies įsigijimas. Šiuo atveju savo pinigus investuojate į verslo sektorių: kuriate naują įmonę arba nuperkate jau įkurtą verslą. Toks investavimas reikalauja didžiausių finansinių resursų, be to yra rizikingas. Investavimas, kuriant naują įmonę, reikaluja didelio išankstinio pasiruošimo. Reikalinga išsami rinkos analizė, verslo konsultantų pagalba. Tačiau, investavimas nėra toks sudėtingas, kaip gali atrodyti. Protingos investicijos visada pasiteisina.