Ar taikomi apribojimai farmacijos krovinių gabenimui?

Farmacijos krovinius gabenanti įmonė privalo laikytis griežtų transportavimo reikalavimų, o transportas, kuriuo gabenamas farmacijos krovinys, turi būti specialiai pritaikytas. Šie išskirtiniai reikalavimai yra numatyti Europos komisijos gairėse dėl Geros platinimo praktikos (GPP), pagrįstos Direktyva 2001/83/EB 84. Tai reiškia, kad vaistų gabenimas yra vaistų didmeninio platintojo atsakomybėje. Jis privalo užtikrinti, kad farmacijos produktus gabenantis vežėjas atitiktų sąlygas, kurios nepakenks vaistų kokybei ir patikimumui. Privaloma laikytis gamintojo nurodytų būtinųjų laikymo sąlygų.

Šie GPP reikalavimai galioja ne tik gamintojams ir platintojams, bet ir transportuojančioms bendrovėms. Tam, kad galėtų teikti farmacijos produktų gabenimo paslaugas, jos privalo turėti Gerosios platinimo praktikos sertifikatą (angl. GDP – Good Distribution Practice). Pasak pervežimo bendrovės ingstad.lt, vaistų gabenimas yra atsakingas ir sudėtingas tuo, kad vaistinių preparatų negalima vežti įprastose įmonės transporto priemonėse. Jos turi atitikti geros platinimo praktikos gairėse numatytus reikalavimus. Transporto priemonės turi būti specialiai pritaikytos, privalomas temperatūrinis užtikrinimas ir kontrolė viso transportavimo metu. Vaistų gabenimas vykdomas refrižeratoriais bei dedikuotu transportu, užtikrinančiu +2 °C/+8°C arba +15 °C/+25 °C temperatūrą.

Taip pat privaloma laikytis rašytiniuose nuostatuose numatytų transporto priemonės ir įrangos naudojimo, sterilumo, valymo ir atsargumo techninių procedūrų. Įrangai, skirtai užtikrinti ir stebėti temperatūrą transporto priemonėse ir atitinkamose gabenimui skirtose talpyklose, privaloma atlikti techninę patikrą ir kalibravimą ne mažiau kaip kartą per metus.

Pasitaiko atvejų, kuomet transportavimas vykdomas kombinuotai – kelių ir oro transportu. Kai vaistų gabenimas vykdomas tokiu būdu, siuntą iškrovus, laikinai saugant ir vėl pakraunant būtina užtikrinti būtinąsias preparatų laikymo sąlygas. Tai reiškia, kad tuo metu privalomas temperatūros stebėjimas ir užtikrinimas, švara ir saugumas, o laikas tarp iškrovimo ir naujo pakrovimo būtų kuo trumpesnis. Visos šios sąlygos turi būti numatytos rašytinėse procedūrose.